Cesta hrdinu v práci s mládežou

V každej žene a v každom mužovi je časť, ktorá chce zo svojho života niečo urobiť, hľadá zmenu a ďalší rozvoj. A je tu ďalšia časť, ktorá trvá na svojom. Táto časť chráni veci tak, ako vždy boli (status quo) a sabotuje čokoľvek nové.
Tieto dve časti dávajú signál najmä vtedy, keď príde prechod do novej životnej situácie.
Ak sa konflikt medzi túžbou a úzkosťou nevyrieši, výsledkom bude paralýza, apatia a nespokojnosť.
Autentickí a vo svojom zmysle úspešní ľudia sa naučili akceptovať a integrovať svoju dobrodružnú a ochranársku časť.

Cesta hrdinu je 7-dňový intenzívny seminár vhodný pre ľudí akéhokoľvek veku, ktorí stoja pred novými životnými výzvami. Počas projektu Young people empowerment v rámci programu Erasmus+ Európskej únie sme tento program prispôsobili pracovníkom s mládežou. Školenie rieši potrebu hlbšej práce a silnejších nástrojov vhodných pre prácu s mládežou v náročných chvíľach, ktoré sa objavujú v období dospievania. Zároveň túto metodiku môžu využívať rôzne typy sociálnych pracovníkov vrátane pracovníkov s mládežou ako prevencia syndrómu vyhorenia, podpora odolnosti. O čom je tento vzdelávací modul? Volá sa Cesta hrdinu a bol vyvinutý americkým režisérom, hercom a terapeutom Paulom Rebillotom, ktorý sa inšpiroval cyklickým procesom individuálneho nasledovania vnútorného volania po naplnení vlastných životných vízií.
Konkrétne kroky sú prítomné v rôznych starovekých mýtoch a legendách. Tento tréning podporuje jednotlivca, aby nasledoval toto vnútorné volanie a objavil svoj vlastný model transformácie. Existuje päť krokov cesty hrdinov:

  1. Objavte impulz zmeny a prezentujte ho
  2. Pozvite odpor, aby sa ukázal
  3. Nechajte obe strany, aby predviedli konflikt a našli rozhodnutie
  4. Choďte do neznámej krajiny a zložte testy
  5. Rozpoznajte niečo nové ako dar a integrujte to do každodenného života

Nasledujúce metódy a techniky (založené na divadle, dramaterapii a arteterapii) sú veľmi vhodné pre prácu s mládežou. Slúžia na vedenie mladých ľudí v období dospievania, pri hľadaní vízií a cieľov, stimulujú kreativitu, podporujú osobnostný rast, riešia vnútorné a vonkajšie konflikty, posilňujú zmysel pre iniciatívu, zlepšujú komunikačné schopnosti a podporujú sociálny a interpersonálny rast mladého človeka, povzbudzujú sebavedomie a sebaúctu.

Ciele:

  • Rozvíjať zručnosti a získavať znalosti súvisiace s poskytovaním efektívnej práce s mládežou a školiacich aktivít s osobitným dôrazom na model cesty hrdinov
  • Zdieľať osvedčené metódy vedenia pre dospievajúcu mládež prostredníctvom kritických momentov, založené na kreativite, umení a divadle
  • Vytvoriť bezpečný priestor, kde môžu účastníci pracovať s: hlbším sebaskúsenosťou, objavovaním vlastných blokád a ich prekonávaním, otváraním vnútorného dialógu s vlastným Ja
  • Ponúkať nástroje na prevenciu syndrómu vyhorenia medzi pracovníkmi s mládežou, podporovať ich stabilitu a odolnosť
  • Pripojiť nových účastníkov k existujúcej sieti školiteľov pre budúce konzultácie a supervízie